بانک ملت در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل در در ارائه خدمات به مشتریان خود سامانه استعلام تمکن مالی را راه اندازی کرده است.